Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Hoe wij investeren

Een strikt proces dat borg staat voor duurzaam succes

Strikte criteria in ecologische en sociale domeinen en inzake bedrijfsbeheer worden toegepast. Een strikte onderzoeks- en selectieprocedure ligt aan de basis van elke investeringsbeslissing. Uw geld wordt enkel belegd in bedrijven met duurzame kernactiviteiten of bedrijven uit andere sectoren die binnen hun sector het beste presteren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. U vermijdt beleggingen in activiteiten die schadelijk zijn voor de kwaliteit van het leven, zoals wapens of nucleaire energie.

Onderzoek en raadpleging

Triodos Sustainability Research (TSR), het onderzoeksteam van Triodos Investment Management (TIM) staat in voor het duurzaamheidsonderzoek voor het Triodos Beleggingsuniversum. TSR volgt de legislatieve en reglementaire evoluties inzake de duurzaamheidsproblematiek en zorgt ervoor dat haar selectiebeleid gebaseerd is op de meest recente, pertinente en betrouwbare informatie.

Om haar inzicht in een vaak zeer complexe problematiek uit te breiden, richt TSR zich bovendien regelmatig tot vooraanstaande internationale deskundigen. Die experts vertegenwoordigen verschillende belangengroepen en stakeholders.

Een selectieproces in drie stappen

De selectie van de beursgenoteerde ondernemingen die in het Triodos Belegginsuniversum worden opgenomen, verloopt in drie opeenvolgende stappen:

  sustainable universe

Duurzame activiteiten
Bepaalde categorieën van goederen en diensten die bijdragen tot de gezondheid en het welzijn van mens en planeet werden geïndentificeerd. Ondernemingen waarvan de omzet voor minstens 50% voortvloeit uit zulke duurzame activiteiten worden geselecteerd voor het Triodos Beleggingsuniversum.

Best in class
De ondernemingen die geen specifiek duurzame producten of diensten leveren kunnen toch in aanmerking komen voor belegging als ze op het gebied van duurzaamheid worden gerekend tot de ‘best-in-class’ binnen hun sector. Deze evaluatie is gebaseerd op meer dan 70 algemene en specifieke criteria per sector en betreffen ecologische en sociale kwesties en criteria inzake bedrijfsbeheer. De beste 50% ondernemingen in hun sector worden geselecteerd voor het Triodos Beleggingsuniversum.

Minimumeisen
Alle geselecteerde ondernemingen moeten voldoen aan strikte minimumeisen , zoals:

  • Geen betrokkenheid bij kernenergie
  • Geen gebruik maken van kinderarbeid 
  • Geen milieudelicten

De investeringsbeslissingen worden thans genomen door de onafhankelijke portefeuillebeheerder. Uit het Triodos Beleggingsuniversum selecteert hij met veel zorg de ondernemingen met de beste financiële prognoses.
 
Meer weten?
Voor meer informatie over de MVI-benadering en investeringscriteria raden wij u aan de volgende documenten te downloaden:

Contact

Eve Jadinon

Contacteer ons

Neem contact op met onze medewerkers van Customer Services op het nummer 02 548 28 51, van maandag tot vrijdag, van 9 u. tot 17 u.