Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Triodos Fonds

Triodos Fonds vzw werd in 1993 opgericht en stimuleert schenkingen aan vernieuwende initiatieven. Het Fonds steunt kleinschalige projecten in eigen land die een duidelijk maatschappelijk doel hebben, hetzij sociaal, ecologisch of cultureel. Het gaat om projecten in domeinen zoals jeugdzorg, milieu, kunst en cultuur, onderwijs of gezondheidszorg.

De middelen van het fonds zijn enerzijds afkomstig van spaarders van Triodos Bank die (een deel van) hun rente wegschenken (de zogeheten ‘rentebestemming’) en anderzijds van rechtstreekse giften van klanten aan het Fonds. Het formulier waarmee u als spaarder voor rentebestemming kunt kiezen, vindt u hier .

Criteria om in aanmerking te komen voor een schenking:

  • Uw project wordt in België uitgevoerd.
  • Uw project streeft geen winstbejag na, maar wel een maatschappelijk doel.
  • Uw project is bij voorkeur kleinschalig of moet nog van start gaan, en kan nadien mogelijk op grotere schaal worden uitgebreid.
  • De schenking van het Fonds, die gewoonlijk varieert van 1.000 tot 5.000 euro, kan een wezenlijk verschil maken voor de realisatie van uw project.

Hoe dient u een aanvraag in?

  • U gebruikt het formulier hieronder (verplicht), dat u naar het onderstaande adres stuurt, hetzij per post, hetzij per e-mail.
  • U voegt bij het formulier een overzicht van de financiële toestand van uw organisatie, bij voorkeur in de vorm van een balans en resultatenrekening. 
  • U doet uw aanvraag minstens 4 maanden vóór de aanvang van uw project.

Het evaluatiecomité van het Triodos Fonds vergadert vier keer per jaar om de voorgestelde projecten te beoordelen. Het antwoord op uw aanvraag krijgt u per post.

Triodos Fonds vzw
ter attentie van de heer Pablo Van Schel
Hoogstraat 139/3
1000 Brussel
info@triodosfunds.be