Alternatieven voor fossiele brandstoffen

Om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan, moeten we onze energieconsumptie en –productie drastisch aanpassen. Triodos Bank zet in op de transformatie naar een koolstofarme economie en kiest daarom voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.

In 1999 verleende Triodos Bank het eerste bankkrediet aan een winmolen in België. Deze pionierende rol ontwikkelde zich doorheen de jaren in een doorgedreven expertise in de financiering van wind-en zonne-energieprojecten.

FORTECH: groene stroom voor het Waasland

Sinds april 2005 produceren de 3 windturbines van Fortech te Kruibeke stroom uit windenergie. De productie komt overeen met de helft van het huishoudelijk verbruik van de 15.000 inwoners van groot-Kruibeke. In de zomer van 2009 kwamen er 2 windturbines bij aan de overzijde van de snelweg in Melsele (Beveren). Het windpark produceert het equivalent van het verbruik van 5.500 gezinnen.

Ten zuiden van de E34 in Vrasene en Sint-Gillis-Waas plaatste Fortech 4 windturbines in 2012. Het nieuwe windpark Duikeldam zorgt voor een verdubbeling van de elektriciteitsproductie.

Het nieuwste windpark dat werd ontwikkeld door Fortech draagt de naam BredeKop, in samenwerking met Bredekop Wind cvba en Wase Wind cvba. De drie turbines liggen ten zuiden van de E17 in Berlare en Zele, in dezelfde lijn van de vier reeds opgerichte turbines (Electrawinds).

Opwekken van elektriciteit met windturbines heeft vele voordelen. Windenergie stoot geen uitlaatgassen uit, levert geen gevaarlijk afval op en is onuitputtelijk. De windstroom wordt door Wase Wind cvba aangeboden aan gezinnen en (agrarische) bedrijven in het Waasland.

 

Andere ondernemingen actief in hernieuwbare energie gefinancierd door Triodos Bank

Breng uw spaargeld in kaart

Breng uw spaargeld in kaart

Breng uw spaargeld in kaart

Breng uw spaargeld in kaart