Triodos Euro Bond Impact Fund

Belegt wereldwijd in obligaties in euro

Waarom in Triodos Euro Bond Impact Fund beleggen?

De belangrijkste gegevens

Wat je moet weten over dit fonds

De risico's die je loopt

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van alle risico’s van de beleggingsproducten.

Evolutie netto-inventariswaarde

De rendementsgegevens in de onderstaande tabellen en de grafiek die de evolutie van de netto-inventariswaarde weergeeft, gaan over de voorbije jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst en kunnen misleidend zijn.
Bron: Triodos Investment Management

Kosten en taksen

Wat verstaat men onder kosten binnen het fonds?

De kostenbinnen het fonds van een compartiment bestaan uit de lopende kosten zoals weergegeven in het essentiële informatiedocument voor het beleggingsfonds en de transactiekosten.

De lopende kosten van een compartiment bestaan uit:

  • een jaarlijkse beheersvergoeding aan de beheersmaatschappij (Triodos Investment Management). Die beheersvergoeding wordt gebruikt om de kosten en vergoedingen van het compartiment voor de beheersmaatschappij, de vermogensbeheerder en de distributeur te betalen. De vergoeding aan de distributeur wordt retrocessie genoemd.
  • een jaarlijkse service fee die gebruikt wordt om alle kosten en vergoedingen van het compartiment te dekken en onder andere de vergoedingen aan de Bewaarder, de Betaalagent, de Registerhouder en de Administratief Agent te betalen.
  • taksen te betalen door de compartimenten in relatie met het feit dat het een beleggingsmaatschappij is.

Het percentage vermeld  in de tabel op de overzichtspagina per compartiment is een raming van de kosten. Die kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen en worden niet apart in rekening gebracht.

De retrocessie is ten gunste van Triodos Bank voor de dienstverlening als distributeur van het fonds en wordt betaald uit de lopende kosten.

Uitsplitsing naar risicocategorie

Bron: Triodos Investment Management
Data: per 31/05/2024

Uitsplitsing naar looptijd

Bron: Triodos Investment Management
Data: per 31/05/2024

Uitsplitsing naar belegging

Bron: Triodos Investment Management
Data: per 31/05/2024

Evolutie van dit fonds

Een terugblik op het voorbije kwartaal

Beleg in het Triodos Euro Bond Impact Fund

Beoog een positieve impact op de economie van morgen

Duurzaam beleggen?

Artikels en getuigenissen

Documenten

Maak een positieve impact op de economie van morgen

Beleg in het Triodos Euro Bond Impact Fund

Ook interessant