Over dit compartiment

Beleggingsdoel

Triodos Sustainable Pioneer Fund richt zich op het genereren van groei van het kapitaal op de lange termijn voor zijn beleggers via een geconcentreerde en gerichte beleggingsportefeuille die specifiek geschikt is voor beleggers met een hogere risicobereidheid.

Beleggingsbeleid

Triodos Sustainable Pioneer Fund belegt in effecten van bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan en die zich bezighouden met innovatieve en baanbrekende activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Ten minste 67% van het netto fondsvermogen wordt belegd in aandelen van small cap en mid cap bedrijven en maximaal 33% ervan in large cap bedrijven. De bedrijven waarin het compartiment belegt bieden oplossingen voor de duurzaamheidsthema’s die bijdragen aan de overgang naar een duurzame wereld. Door zijn oplossingsgerichtheid heeft het compartiment een geconcentreerde blootstelling aan bedrijven die actief zijn op het terrein van duurzame energie (klimaatbescherming), milieutechnologie (schone planeet) en medische technologie (gezonde mensen) en aan bedrijven die duidelijk leidend zijn in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen hun eigen sector. Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties.

Duurzame beleggingsstrategie

Het compartiment richt zich op bedrijven die via hun duurzame producten of diensten actief bijdragen aan oplossingen voor de overgang naar een duurzame wereld. Die bedrijven moeten bovendien voldoen aan de door Triodos Bank vastgestelde minimumeisen. Bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij olie- en gasproductie, wapenproductie, kinderarbeid of gebruik van milieuschadelijke stoffen worden uitgesloten.

Het compartiment gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieutechnische en bestuurlijke prestaties.

Triodos Sustainable Pioneer Fund is een compartiment van Triodos Sicav I, een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) van het type Sicav naar Luxemburgs recht onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Triodos Sustainable Pioneer Fund heeft een onbeperkte looptijd.

Elk compartiment biedt twee verschillende aandelenklassen aan:

 • De kapitalisatieklasse (R-kap):
  Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden in het compartiment herbelegd.
 • De distributieklasse (R-dis):
  De dividenden worden jaarlijks uitbetaald op een rekening die u kiest.

Belangrijk: de fiscaliteit voor R-kap en R-dis verschilt.

Wij raden u aan om het prospectus , de essentiële beleggersinformatie ( R-kap  - R-dis ) en de periodieke verslagen ( jaarlijks en halfjaarlijks) te raadplegen voordat u inschrijft. Die documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank (Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv) - Nederland), en kunt u in deze toepassing opvragen. Of neem contact op. 

Evolutie netto-inventariswaarde  

TSPF-R-kap-grafiek-09-14-BE-web   

Situatie per 30-09-2018. (Bron: Triodos Investment Management BV)

NIW wordt dagelijks gepubliceerd in de kranten De Tijd (R-kap en R-dis ) en De Standaard.

Risico- en opbrengstprofiel

TSPF Risico

Welke zijn de specifieke risico's?

 • Valutarisico:
  Dat risico ontstaat doordat beleggingen door een compartiment zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het compartiment het valutarisico van die beleggingen niet af.
 • Marktrisico:
  Dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen van het compartiment.

Het compartiment beperkt de risico's door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.  

Meer informatie over de risico’s

Kosten en taksen

Triodos Bank rekent geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van deelbewijzen van Triodos Sustainable Pioneer Fund. Internet Banking is helemaal gratis.

Transactiekosten  Kapitalisatieklasse  Distributieklasse
Instapvergoeding 1% 1%
Beurstaks bij uitstap (met een maximum van 4.000 EUR per transactie)  1,32%  - 
Roerende voorheffing op meerwaarden  -  -
Roerende voorheffing op dividenden  -  30%

Kosten binnen het fonds (*) per jaar

 

Lopende kosten

 

Transactiekosten  Totaal Retrocessie (**)
 Kapitalisatieklasse  1,99%  0,39%  2,38% 0,75%
 Distributieklasse   1,99%  0,39%  2,38% 0,75%

(*) De kosten binnen het fonds  bestaan uit de lopende kosten binnen het fonds, zoals weergegeven in de essentiële beleggersinformatie en de transactiekosten.

(**) De retrocessie is ten gunste van Triodos Bank voor de dienstverlening als distributeur van het fonds en wordt betaald uit de lopende kosten. 

 

Contact

Hulp nodig?

Wij helpen u graag op werkdagen van 9 u. tot 17 u.

Onderscheidingen 

Prijs voor de MVI kwaliteit, uitgereikt door La Libre Belgique in samenwerking met Financité (19 mei 2018)

 • Fonds met de beste extra-financiële kwaliteiten (1 op 279)
 • Fonds met de beste extra-financiële kwaliteiten en vrij van activa uit de Fossil Fuels Index-lijst (1 op 279)
 • Fonds vrij van activa uit de zwarte lijst en beste geannualiseerde performance op 5 jaar volgens Morningstar (3 op 279)

  

Het compartiment belegt bijvoorbeeld in L'Occitane…

… een bedrijf dat hoofdzakelijk natuurlijke ingrediënten gebruikt voor zijn verzorgingsproducten. De ingrediënten zijn niet genetisch gemodificeerd en worden niet op dieren getest.