Over dit compartiment

Triodos Sustainable Pioneer Fund investeert hoofdzakelijk in aandelen van kleine en midcap-bedrijven die genoteerd staan op de wereldmarkten en die betrokken zijn bij innovatieve en baanbrekende activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Het fonds kan maximaal 33% van het beleggingsportfolio investeren in large cap-bedrijven.
Het compartiment richt zich op duurzame energie (klimaatbescherming), milieutechnologie (schone aarde) en medische technologie (gezond leven). Elk thema vormt tussen de 15 en 45% van de beleggingsportefeuille. Daarnaast investeert het compartiment in bedrijven die als duidelijke leider beschouwd worden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen hun sectoren. Die categorie vormt tussen de 5 en 25% van de beleggingsportefeuille.

Triodos Sustainable Pioneer Fund is een compartiment van Triodos Sicav I, een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) van het type Sicav naar Luxemburgs recht onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Triodos Sustainable Pioneer Fund heeft een onbeperkte looptijd.

Elk compartiment biedt twee verschillende aandelenklassen aan:

 • De kapitalisatieklasse (R-kap):
  Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden in het compartiment herbelegd.
 • De distributieklasse (R-dis):
  De dividenden worden jaarlijks uitbetaald op een rekening die u kiest.

Belangrijk: de fiscaliteit voor R-kap en R-dis verschilt.

Wij raden u aan om het prospectus, de essentiële beleggersinformatie ( R-kap  - R-dis ) en de periodieke verslagen ( jaarlijks en halfjaarlijks) te raadplegen voordat u inschrijft. Die documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank (Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv) - Nederland), en kunt u in deze toepassing opvragen. Of neem contact op. 

Evolutie netto-inventariswaarde  

TSPF-R-kap-grafiek-09-14-BE-web   

Situatie per 31-01-2018. (Bron: Triodos Investment Management BV)

NIW wordt dagelijks gepubliceerd in de kranten De Tijd (R-kap en R-dis ) en De Standaard.

Risico- en opbrengstprofiel

TSPF Risico

Welke zijn de specifieke risico's?

 • Valutarisico:
  Dat risico ontstaat doordat beleggingen door een compartiment zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het compartiment het valutarisico van die beleggingen niet af.
 • Marktrisico:
  Dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen van het compartiment.

Het compartiment beperkt de risico's door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.  

Meer informatie over de risico’s

Kosten en taksen

Triodos Bank rekent geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van deelbewijzen van Triodos Sustainable Pioneer Fund. Internet Banking is helemaal gratis.

Transactiekosten  Kapitalisatieklasse  Distributieklasse
Instapvergoeding 2,50% 2,50%
Beurstaks bij uitstap (met een maximum van 4.000 EUR per transactie)  1,32%  - 
Roerende voorheffing op meerwaarden  -  -
Roerende voorheffing op dividenden  -  27%

 Lopende kosten per jaar (*)

 Kapitalisatieklasse     Distributieklasse  
  waarvan retrocessie (**) maximum   waarvan retrocessie (**) maximum
 2,05%  0,75%  2,40%  2,05%  0,75%  2,40%

(*) Het hier vermelde percentage is een raming van de kosten. Als u belegt in beleggingsfondsen, dan brengt de beheersmaatschappij (Triodos Investment Management) lopende kosten in rekening. Die kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen en worden niet apart in rekening gebracht.

(**) De retrocessie is ten gunste van Triodos Bank voor de dienstverlening als distributeur van het fonds en wordt betaald uit de lopende kosten. 

Contact

Hulp nodig?

Wij helpen u graag op werkdagen van 9 u. tot 17 u.

Onderscheidingen 

Prijs voor de MVI kwaliteit, uitgereikt door La Libre Belgique in samenwerking met Financité (20 mei 2017)

 • Fonds met de beste extra-financiële kwaliteiten (1 op 330)
 • Fonds met de beste extra-financiële kwaliteiten en vrij van activa uit de Fossil Fuels Index-lijst (1 op 330)
 • Fonds vrij van activa uit de zwarte lijst en beste geannualiseerde performance op 5 jaar volgens Morningstar (3 op 330)

  

Het compartiment belegt bijvoorbeeld in L'Occitane…

… een bedrijf dat hoofdzakelijk natuurlijke ingrediënten gebruikt voor zijn verzorgingsproducten. De ingrediënten zijn niet genetisch gemodificeerd en worden niet op dieren getest.