Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Duurzaam beleggen

Met Triodos Bank gaat u verder

Duurzaam beleggen (ook maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd) is een van de instrumenten die voorhanden zijn om de cruciale doelstellingen - die de toekomst van onze planeet bepalen - te bereiken.

Het duurzame beleggingsaanbod van Triodos Bank is in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Die hebben een gemeenschappelijk doel voor ogen: het hoofd bieden aan de ecologische en maatschappelijke uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden en die voortvloeien uit een economisch model gedreven door maximale productie en groei.

isr-610-239 

Beleggingsaanpak

De beleggingsaanpak van de SRI-fondsen beoogt de versnelling van de transitie naar een economie die de planeet beschermt. Zo kan elke persoon zich volop ontplooien en wordt er tegelijk een competitief beleggersrendement gegarandeerd.

3 goede redenen om voor SRI-beleggingsfondsen te kiezen

 1. Oplossingsgericht
  Triodos Investment Management (TIM) doet een actieve selectie van bedrijven die concrete oplossingen voor een duurzame transitie bieden, en sluiten bedrijven uit die deze veranderingen zouden kunnen dwarsbomen.
 2. Dagelijks geëngageerd
  De voorkeur wordt gegeven aan een samenwerkingsaanpak met bedrijven. Dat gebeurt via een rechtstreekse dialoog met het bedrijf, gezamenlijke acties met andere spelers en een stemstrategie tijdens algemene vergaderingen.
 3. Gespecialiseerd team in Duurzaam Beleggen
  Het TIM-team heeft een lange staat van dienst op vlak van succesvol vermogensbeheer. Elke fondsbeheerder heeft meer dan 20 jaar ervaring in de branche.

Impactdoelen

Triodos Investment Management heeft zeven duurzame transitiethema’s gedefinieerd. Die thema’s vormen de richtlijn voor het samenstellen van de portefeuilles van de SRI-beleggingsfondsen en het impact management.

 • Duurzame voeding en landbouw
  Bedrijven die de bodem, het grondwater, de natuur en biodiversiteit beschermen en bedrijven die duurzame voedingsmiddelen en gezonde voeding promoten.
 • Duurzame mobiliteit en infrastructuren
  Bedrijven die duurzame oplossingen bedenken op vlak van mobiliteit en infrastructuren zoals stedelijke mobiliteit, gebouwen met een hoge energie-efficiëntie of elektrische voertuigen.
 • Hernieuwbare grondstoffen
  Bedrijven die alternatieve oplossingen bieden voor fossiele brandstoffen of eco-materialen produceren die beantwoorden aan het tekort aan natuurlijke energiebronnen. En bedrijven die bijdragen tot de ontwikkeling van efficiënte waterinfrastructuren.
 • Circulaire economie
  Bedrijven die beantwoorden aan de principes van de circulaire economie (of kringloopeconomie) zoals het doeltreffende beheer en recycleren van afvalstoffen, 'product als dienst'-bedrijfsmodellen en eco-efficiëntie in combinatie met een langere productlevensduur.
 • Welvarende en gezonde bevolking
  Bedrijven die oplossingen bieden op vlak van gezondheid, zowel in de sectoren medische technologie, gezondheidszorg, persoonlijke hygiëne en lichamelijke conditie. En bedrijven die bijdragen tot het in stand houden van een goede gezondheid door middel van milieubehoud.
 • Duurzame innovatie
  Bedrijven die koploper zijn op vlak van duurzame innovatie en technologie zoals de cybersecurity-sector of telecommunicatie, robotica en IT.
 • Sociale inclusie en emancipatie
  Bedrijven die de opvoeding van de bevolking bevorderen, die inclusieve financiële dienstverlening aanbieden en bijdragen tot de toegang tot media en informatiekanalen. En bedrijven die een rolmodel zijn voor de promotie van sociale inclusie en gelijkheid.

Begin met duurzaam beleggen!

Kies de beleggingsoplossing die bij u past, rekening houdend met uw kennis, ervaring en mogelijkheden.

U vertrouwt ons het beheer van uw beleggingen toe

Onze specialisten volgen uw duurzame beleggingen op, rekening houdend met uw profiel en de evoluties op de markt.


U beheert zelf uw beleggingen

U neemt uw beleggingen in handen en beheert zelf uw investeringen in onze duurzame fondsen.